Satışçılar İçin Sunum ve Tanıtım Teknikleri

Program Hedefi
Satışçılar İçin Sunum ve Tanıtım Teknikleri” programında, katılımcılara farklı profildeki müşterilere satışı kapamaya yönelik ve akılda kalıcı sunum ve tanıtımlar yapabilmeleri için gereken becerileri kazandırmak hedeflenmektedir.

Program İçeriği

Hazırlık ve Planlama

Hedefin Belirlenmesi

Müşteri Profili Analizi

İçerik Tasarımı

Zaman Planının Hazırlanması

Satış Materyalleri ve Görsel Malzemelerin Hazırlanması

Mekan Kontrolü ve Oturma Düzeni

Heyecan İle Başa Çıkma Teknikleri

Beceri ve Teknikler

Amaca Yönelik Sözcüklerin Kullanımı

Teknik Bilgilerin İlgi Çekici Hale Getirilmesi

Müşteri Profiline Uygun Beden Dili ve Ses Tonu Kullanımı

Satış Materyalleri ve Görsel Araçları Etkili Kullanma Becerileri

Zor Durum ve Davranışlarla Başa Çıkma Teknikleri

Kamera Çekimli Provalar ve Geri Bildirim

Program Süresi: 2 Gün (16 saat)

Katılımcı Sayısı: Her bir katılımcının kameraya kaydedilen sunum ve tanıtım provalarının izlenip geri bildirim verilmesinden dolayı, katılımcı sayısı maksimum 8 kişi önerilmektedir.

Katılımcı Profili: Görev ve sorumlulukları gereği sunum ve tanıtım yapmaları planlanan ve halihazırda yapan tüm satışçılar.

Scroll to top
Biz Arayalım
close slider