Etkin Satış Becerileri

Program Hedefi
Program, müşteri tatmininde süreklilik ve satış etkinliğini artırmak için gerekli becerileri kazandırmayı amaçlar.

Süre ve katılımcı sayısı: 2-3 gün, 61/2 saat / gün; ideal katılımcı sayısı 12, maksimum katılımcı sayısı 16.

Program İçeriği:

Satış çalışanlarının değişen rolü

Temel aktivite ve becerilerin sınanması

Kişilerin satış hakkındaki önyargılarının analiz edilmesi

Satışta çalışanların değişen rolünün tanımlanması

Satışta İlişki Geliştirme

Etkin dinleme.

Müşterilerle ilişki geliştirmenin önemi

Sözlü ve sözsüz iletişimin kullanımı

Satışın Basamakları

Satış basamaklarının tanımlanması

Ürün / Hizmet kazancı analizi

Satışta ihtiyacın doğru tanımlanması

İhtiyaca uygun doğru ürün ve çözümün oluşturularak sunumu

Ürün / hizmet özelliklerinin kazanca dönüştürülmesi

İlave ve alternatif satış fırsatları

Itirazları satışa dönüştürmek

Şikayetlerle başa çıkmak

Tereddütlerle başa çıkmak

İtiraz ve engellerin üstesinden gelmek.

Satışın sonuçlandırılması

Kar/Kazanç sözünün alınması.

Muhtemellik / Olası yeni işlerin araştırılması.

Zaman ve mekan organizasyonu

Satışta mekan yönetimi

Zamanın iyi kullanımı

Pratik yaklaşım

Öğrenilmiş becerinin uygulamaya geçirilmesi.

Kişisel hareket planının tamamlanması.

Program Süresi: 2-3 Gün

Katılımcı Sayısı: Maksimum 18 kişi önerilmektedir.

Katılımcı Profili: Satış sürecinde yer alan ve satış yapan tüm çalışanlar.

Scroll to top
Biz Arayalım
close slider