Etkili Ekip Geliştirme ve Yönetimi

Bu son derece dinamik ve interaktif program, ekip liderinin ekiplerinden maksimum verimi almalarına yönelik olarak hazırlanmıştır. Rol yapma, vaka ve grup çalışmaları yoluyla, tek başına iş tecrübesiyle kazanılamayacak ekip yönetim becerileri katılımcılara verilecektir.

Program Hedefi

Program katılımcının;
Objektif olarak kendi liderlik tarzını analiz edebilmesini,
Yönetimde zayıf ve güçlü yanlarını irdeleyebilmesini,
Ekiplerin etkili performans elde edebilmesini etkileyen engelleri tanıyabilmesini ,
Sistematik ekip geliştirme stratejisi oluşturabilmesini,
Ekip gelişimini başarılı performanslara yöneltme becerisi kazanmasını sağlamayı amaçlar.

Program İçeriği

Ekipler ve ekip gelişimi

Ekiplerin stratejik sonuç elde etmedeki gözardı edilemez rolü

Başarılı ekiplerin tanımlanması ve özellikleri

Başarılı ekip gelişimine engeller

Çeşitli ekip yapıları

Ekip gelişim stratejileri

Ekip üyelerinin rol ve sorumlulukları

Ekip içindeki güç dengelerinin belirlenmesinin önemi ve bunun eksikliğinin olası sonuçları

Ekip dinamiği ve roller

Ekip içindeki rol tercihiyle görev talebi arasındaki çelişki ve bunun birey/ekip performansına etkisi

Rol davranışlarının belirlenmesi ve ele alınması

Dengeli ekip özellikleri

Özel ekip yapıları

Belirli projelerde çapraz fonksiyon ekiplerin kullanımı

Farklı kültürlerden ve/veya uzak ekiplerin yönetimi

Ekibe liderlik etmek

Ekip liderinin hayati rolü

Ekip başarısını etkileyebilecek çeşitli liderlik becerileri

Liderlik tarzlarının ve ekip hedeflerine uygunluğunun gözden geçirilmesi

Ekip içi roller ve davranış biçimlerine ilişkin bilgilerin ekip ihtiyaçlarına ve iş tercihlerine olan duyarlılığa faydaları

Ekip rolü tercihleri

Katılımcıların ekip rol tercihleri

Ekip rol tercihinin diğer ekip üyelerine etkisi

Ekip rol tercihinin liderlik, karar verme, kişisel beceriler ve ekip geliştirme becerileri açısından anlamı

İletişim ve gelişim

Ekip üyeleri arasında iletişim

Ekip – yönetim arasında iletişim

Destekleyici iletişim

Yapıcı geribildirim

Ekip karar alma prosesi

Veri toplama ve ekip problem çözme teknikleri

Etkin ve düzenli toplantılar

Ekip düşünmesinin önüne geçmek ve yaratıcılık

Anlaşmazlıkların çözümü

Program Süresi: 2 Gün

Katılımcı Sayısı: Maksimum 18 kişi önerilmektedir.

Katılımcı Profili: Orta ve alt kademede yönetici olarak çalışan, ekiplerinden veya iş gruplarından daha yüksek performans elde etmek isteyen tüm fonksiyonel grup liderleri

Scroll to top
Biz Arayalım
close slider