FCE (FIRST CERTIFICATE IN ENGLISH)

NLP GRUP, İngiltere’nin Cambridge Üniversitesi tarafından yılda iki kez Aralık ve Haziran aylarında yapılan bu sınava 5 kur çalışmadan sonra katılan öğrencilerimize başarılı olacaklarını garanti etmektedir. İngilizce bilginizin Intermediate (orta düzeyde) olduğunu belgelemenizi sağlayan bir sınavdır.
Bu sınavda, çoktan seçmeli sorular ve okuma parçasında boş bırakılan yerleri tamamlama gibi sorulardan oluşan okuma ve anlama becerisini ölçen bir bölüm; biri zorunlu diğerinin ise verilen konular arasından birini seçerek yazdığınız yazma becerinizi ölçen yazma bölümü, hata düzeltme, kelime oluşturma, kelime tamamlama ve dilbilgisi sorularından oluşan İngilizce’yi kullanma bölümü ile toplam 5 bölüm vardır.
5 kur çalışma sonucunda bu sınavda başarılı olacağınızı garanti eden NLP GRUP, bu garantinin geçerliliği için öğrencilerinden dersleri düzenli takip etmelerini ve ödevlerini yapmalarını istemektedir, Yaklaşık 500-600 saat arasında bir İngilizce bilgisini gerektiren bu sınavda başarı yoğun ve kapsamlı bir çalışma ile gerçekleşmektedir. İngiliz ve Amerikalı öğretmenlerimizin desteği ile bu sınavdaki başarınızı garantileyebilirsiniz.

Scroll to top
Biz Arayalım
close slider