Adınız Soyadınız
Telefon Numaranız
E-posta Adresiniz
Şehir
Ne zaman aranmak istersiniz? Hemen
09:00-13:00
13:00-18:00
   
NLP GRUP, kişisel bilgileri kesinlikle özel ve gizli tutmayı, bunu bir sır saklama yükümü olarak addetmeyi ve gizliliğin sağlanması ve sürdürülmesi, kişisel bilgilerin tamamının veya herhangi bir kısmının kamu alanına girmesini veya yetkisiz kullanımını veya üçüncü bir kişiye ifşasını önlemek için gerekli tüm tedbirleri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir. NLP GRUP, internet sitesi dâhilinde eğitimlerimizle ilgilenen kullanıcılardan talep edilen bilgiler, NLP GRUP tarafından bu kullanıcılara doğrudan pazarlama yapmak, istatistikî analiz yapmak ve veri tabanı oluşturmak amacıyla kullanılmaktadır.