Zaman ve Yaşam Yönetimi

Bu seminer, zaman yönetiminin temel prensiplerinin kavranmasını ve uygulanmasını amaçlayan, uygulamaya dayalı oldukça pratik bilgiler içeren bir yapıda hazırlanmıştır. Program hedefi Program; Zaman yönetimi amaçlarını anlama, Günlük işlerinde zaman kaybettiren faktörleri belirleme, Kendi özel...

Continue reading

Zaman ve Önceliklerin Yönetimi

Program Hedefi “Zaman ve Önceliklerin Yönetimi” programında, katılımcılara iş yaşamlarındaki hedefleri doğrultusunda zamanlarını daha etkili ve verimli kullanabilmeleri için gerekli olan teknikleri kazandırmak hedeflenmektedir. Program İçeriği Zamanın İş Yaşamı İçerisindeki Değer ve Önemi Zamanı...

Continue reading

Üretim Ekiplerinde İletişim ve Verimlilik

Program Hedefi “Üretim Ekiplerinde İletişim ve Verimlilik” programında; kalite ve verimlilik kavramları vurgulanarak, katılımcıların üretim ve insan ilişkileri yönlerinin geliştirilmesi hedeflenmektedir. Program İçeriği 21.yy’ da Kalite ve Verimlilik Kavramları Kalite ve Verimliliğin Kurumsal ve...

Continue reading

Stresten Kurtulun

Çoğumuz yaşamımızın belirli zamanlarında stresi deneyimlemişizdir. Fakat eğer onunla nasıl başa çıkacağımızı öğrenmezsek, iş ve aile yaşamlarımızda etkisiz olmaya başlarız. Stres, hastalıklara ve iş günü kayıplarına davetiye çıkaran en önemli etkenlerden biri haline gelmektedir....

Continue reading

Stres Yönetimi

Program Hedefi “Stres Yönetimi” programında, iş yaşamında karşılaşılan stresi yönetmek amacıyla, katılımcılara stresle baş çıkma tekniklerini ‘uygulama ağırlıklı olarak’ kazandırmak hedeflenmektedir. Program İçeriği Stres ve Stresin İş Performasına Etkileri Stresin Tanımı İş Yaşamındaki Stres...

Continue reading

Profesyonel Yaşamda Duyguların Yönetimi

Program Hedefi “Profesyonel Yaşamda Duyguların Yönetimi” programında, katılımcılara kendi duygularını yönetebilmeleri için gerekli olan duygu yönetimi becerilerini kazandırmak hedeflenmektedir. Program İçeriği İş Performansı Açısından Duygu Yönetiminin Önemi Duygu ve İş Motivasyonu İlişkisi Duyguların Gücü...

Continue reading

Problem Çözme ve Karar Verme

Program Hedefi Program, iş hayatında karşılaşılan problemleri tanımlama ve değerlendirme, problemlerin çözümü için çok yönlü bir yaklaşım geliştirme ve her bir alternatifin etkinliğini belirleme, belirsizlik ortamında karar verme ve verilen kararların işe olan etkilerini...

Continue reading

Müzakere Becerileri

Vaka, grup ve rol çalışmaları yoluyla adım adım müzakere becerisi geliştirmeyi amaçlayan uygulamalı bir programdır. Program Hedefi Program İçeriği Müzakere süreci Neden müzakereye ihtiyaç duyarız? Müzakere neden bir süreçtir? Müzakere sürecini belirleyen faktörle Müzakere...

Continue reading

Kurumsal Hizmet Kalitesi ve Profesyonellik

Program Hedefi “Kurumsal Hizmet Kalitesi ve Profesyonellik” programında, katılımcıların kurumsal hizmet ve kurum imajını, profesyonel davranışlarla iç ve dış müşterilere yansıtma becerilerinin geliştirilmesi hedeflenmektedir. Program İçeriği Kurumsal Hizmet Kalitesi Kurumsal Hizmet Kalitesi Kavramı Kurumsal...

Continue reading

Kişisel Etkinliği Arttırmak

“Kişisel Etkinliği Artırma” eğitimi uygulamaya dönük ve katılımcılarda farkındalık yaratmayı amaçlayan bir program. Bu eğitim programının hedefi, “Duygusal Zekayı” güçlendirip, duyguları bastırmadan lehinize çevirmeyi başarmak. Program Hedefi Program, kişinin kendisine tuzak kuran,başarı ve mutluluğunu...

Continue reading

Kişisel Değişim ve Motivasyon

Program Hedefi “Kişisel Değişim ve Motivasyon” programında, 21.yy profesyonellerine yaşadıkları değişime hızlı uyum sağlayabilmeleri ve değişimden rekabet avantajı elde edebilmeleri için gereken esnek düşünce ve davranış kalıplarını kazandırmak hedeflenmektedir. Program İçeriği 21.yy İş Dünyasında...

Continue reading

Kişiler Arası Etkin İletişim

Program Hedefi “Kişiler Arası Etkin İletişim” programında, kurum içi iletişim ve bilgi akışının artırılması amacıyla, katılımcıların kişiler arası iletişim becerilerinin geliştirilmesi hedeflenmektedir. Program İçeriği İletişimin İş Performansı Açısından Önemi Kişiler Arası Etkin İletişimin Kazandırdıkları...

Continue reading

Etkin İnsan Yönetimi

Bir yönetici olarak, tam anlamıyla etkili olabilmek için gerekli özelliklerden birisi de, diğerlerini yönetebilme yeteneğidir. Yanınızda çalışanların katılımı olmadan herhangi bir başarıya imza atmanız düşünülemez. Bu durumda onların kişisel gelişimi ve özellikle değişim süreçlerine...

Continue reading

Etkin Düşünme Yöntemleri

Program Hedefi “Etkin Düşünme Yöntemleri” programında, katılımcılara etkin düşünmenin dört unsuru olan yaratıcı, gerçekçi, eleştirel ve esnek düşünme becerilerini kazandırmak hedeflenmektedir. Program İçeriği Etkin Düşünmenin Tanımı Etkin Düşünme Süreci Etkin Düşünme Yöntemleri Yaratıcı Düşünme...

Continue reading

Etkili Ekip Geliştirme ve Yönetimi

Bu son derece dinamik ve interaktif program, ekip liderinin ekiplerinden maksimum verimi almalarına yönelik olarak hazırlanmıştır. Rol yapma, vaka ve grup çalışmaları yoluyla, tek başına iş tecrübesiyle kazanılamayacak ekip yönetim becerileri katılımcılara verilecektir. Program...

Continue reading

Ekip Çalışması

Program Hedefi “Ekip Çalışması” programında; katılımcılara ekip çalışmasının temel unsurlarını uygulama ağırlıklı olarak kazandırmak hedeflenmektedir. Program İçeriği Ekip Çalışmasının Kurum Performansına Etkisi Ekip Çalışmasının Unsurları Ekip Kavramı Ekip ve Grup Farkları Ekip Oluşum Süreci...

Continue reading

Çatışma Yönetimi

Program İçeriği Çatışma ana kavram itibarı ile 3 değişik temel alanda oluşmaktadır. 1- İç dünyamıza yönelik: Değerlerimiz İnançlarımız Etik anlayışımız Düşüncelerimiz Arzularımız Duygularımız 2- Kişiler arası Herhangi bir en az iki taraf arasında oluşan:...

Continue reading

Başarının Kapısı

Bir çok insanın yaşamın her alanında başarılı olmalarını sağlayan, onları farklı yapan farklılık nedir? Onlar sık sık kendilerine şunu sorarlar: Ben ne istiyorum? Bunu elde etmek için neye ihtiyacım var? İstediğim şeyi elde etmek...

Continue reading
Scroll to top
Biz Arayalım
close slider