Zaman ve Yaşam Yönetimi

Bu seminer, zaman yönetiminin temel prensiplerinin kavranmasını ve uygulanmasını amaçlayan, uygulamaya dayalı oldukça pratik bilgiler içeren bir yapıda hazırlanmıştır. Program hedefi Program; Zaman yönetimi amaçlarını anlama, Günlük işlerinde zaman kaybettiren faktörleri belirleme, Kendi özel durumları için verimli zaman yönetimi stratejileri gerçekleştirebilme, Zamanında harekete geçmek için düzenli bir zaman yönetimi yaklaşımına sahip olma, Yetki devrini bir…

Zaman ve Önceliklerin Yönetimi

Program Hedefi “Zaman ve Önceliklerin Yönetimi” programında, katılımcılara iş yaşamlarındaki hedefleri doğrultusunda zamanlarını daha etkili ve verimli kullanabilmeleri için gerekli olan teknikleri kazandırmak hedeflenmektedir. Program İçeriği Zamanın İş Yaşamı İçerisindeki Değer ve Önemi Zamanı Etkili Kullanmanın Kazandırdıkları Zaman Yönetimi Teknikleri Hedef Belirlemek Etkili Hedef Belirleme Kriterleri Hedeflere Göre İşleri Önceliklendirme Sonuç Odaklı Çalışma Alışkanlığı Mevcut…

Üretim Ekiplerinde İletişim ve Verimlilik

Program Hedefi “Üretim Ekiplerinde İletişim ve Verimlilik” programında; kalite ve verimlilik kavramları vurgulanarak, katılımcıların üretim ve insan ilişkileri yönlerinin geliştirilmesi hedeflenmektedir. Program İçeriği 21.yy’ da Kalite ve Verimlilik Kavramları Kalite ve Verimliliğin Kurumsal ve Bireysel Performans Açısından Önemleri Kalite ve Verimlilik Tanımları Kalitenin Yaratılmasında Çalışana Düşen Sorumluluklar Verimli Çalışmayı Artırma Yolları Kalite ve Verimliliğin Kuruma…

Stresten Kurtulun

Çoğumuz yaşamımızın belirli zamanlarında stresi deneyimlemişizdir. Fakat eğer onunla nasıl başa çıkacağımızı öğrenmezsek, iş ve aile yaşamlarımızda etkisiz olmaya başlarız. Stres, hastalıklara ve iş günü kayıplarına davetiye çıkaran en önemli etkenlerden biri haline gelmektedir. Bu iki günlük kurs pratik, destekleyici ve interaktif bir şekilde katılımcıların stresten sakınma ve stresi yönetme tekniklerini keşfetmelerini sağlayacak. Program Hedefi…

Stres Yönetimi

Program Hedefi “Stres Yönetimi” programında, iş yaşamında karşılaşılan stresi yönetmek amacıyla, katılımcılara stresle baş çıkma tekniklerini ‘uygulama ağırlıklı olarak’ kazandırmak hedeflenmektedir. Program İçeriği Stres ve Stresin İş Performasına Etkileri Stresin Tanımı İş Yaşamındaki Stres Faktörleri Stresin, Ekip ve Çalışan Üzerindeki Etkileri Stresin Beden Üzerindeki Belirtileri Stresin Duygu ve Davranışlar Üzerindeki Etkileri Stres Altında Yaşanan Yoğun…

Profesyonel Yaşamda Duyguların Yönetimi

Program Hedefi “Profesyonel Yaşamda Duyguların Yönetimi” programında, katılımcılara kendi duygularını yönetebilmeleri için gerekli olan duygu yönetimi becerilerini kazandırmak hedeflenmektedir. Program İçeriği İş Performansı Açısından Duygu Yönetiminin Önemi Duygu ve İş Motivasyonu İlişkisi Duyguların Gücü Duyguların Oluşumu Duygunun Tanımı Beynin İşleyişi Duygu, Düşünce ve Davranışların İlişkisi Duygu Yönetiminin 3 İlkesi Klasik Şartlama Operant Şartlama Model Alma…

Problem Çözme ve Karar Verme

Program Hedefi Program, iş hayatında karşılaşılan problemleri tanımlama ve değerlendirme, problemlerin çözümü için çok yönlü bir yaklaşım geliştirme ve her bir alternatifin etkinliğini belirleme, belirsizlik ortamında karar verme ve verilen kararların işe olan etkilerini tartma, günümüz iş dünyasında problem çözme ve karar almada kullanılan etkin düşünme teknikleri problem çözme ve karar almada yaratıcılığın gerekliliği, kişiliğin…

Müzakere Becerileri

Vaka, grup ve rol çalışmaları yoluyla adım adım müzakere becerisi geliştirmeyi amaçlayan uygulamalı bir programdır. Program Hedefi Program İçeriği Müzakere süreci Neden müzakereye ihtiyaç duyarız? Müzakere neden bir süreçtir? Müzakere sürecini belirleyen faktörle Müzakere Sürecinde Hazırlık Müzakere öncesi hazırlanma taktikleri Açılışın hayati önemi Gündem hazırlamanın avantajları ve dezavantajları Müzakerede kullanılacak uygun dilin seçimi Müzakerede İzlenmesi…

Kurumsal Hizmet Kalitesi ve Profesyonellik

Program Hedefi “Kurumsal Hizmet Kalitesi ve Profesyonellik” programında, katılımcıların kurumsal hizmet ve kurum imajını, profesyonel davranışlarla iç ve dış müşterilere yansıtma becerilerinin geliştirilmesi hedeflenmektedir. Program İçeriği Kurumsal Hizmet Kalitesi Kurumsal Hizmet Kalitesi Kavramı Kurumsal Hizmet Kalitesinin Boyutları Kurumsal Hizmet Kalitesinde Standartlar Kurumsal Hizmet Kalitesinde Yaşanılan Sorunlar Kurumsal Hizmet Kalitesi ve Müşteri Memnuniyeti Müşteri Memnuniyetinin Kurum…

Kişisel Etkinliği Arttırmak

“Kişisel Etkinliği Artırma” eğitimi uygulamaya dönük ve katılımcılarda farkındalık yaratmayı amaçlayan bir program. Bu eğitim programının hedefi, “Duygusal Zekayı” güçlendirip, duyguları bastırmadan lehinize çevirmeyi başarmak. Program Hedefi Program, kişinin kendisine tuzak kuran,başarı ve mutluluğunu engelleyen yönlerini keşfetmesine ön ayak olma amacını taşır. Program İçeriği İletişim Süreci Dört kritik faktör Aktif dinlemek Algılama Empati Nesnellik İletişim…

Kişisel Değişim ve Motivasyon

Program Hedefi “Kişisel Değişim ve Motivasyon” programında, 21.yy profesyonellerine yaşadıkları değişime hızlı uyum sağlayabilmeleri ve değişimden rekabet avantajı elde edebilmeleri için gereken esnek düşünce ve davranış kalıplarını kazandırmak hedeflenmektedir. Program İçeriği 21.yy İş Dünyasında Değişim Değişimin Doğası Değişime Direnç ya da Değişime Uyum Geçiş Dönemlerinin Zorlukları Uyum Problemleri Sınırlayıcı İnançlar Kişisel Hareket Alanını Genişletmek Kişisel…

Kişiler Arası Etkin İletişim

Program Hedefi “Kişiler Arası Etkin İletişim” programında, kurum içi iletişim ve bilgi akışının artırılması amacıyla, katılımcıların kişiler arası iletişim becerilerinin geliştirilmesi hedeflenmektedir. Program İçeriği İletişimin İş Performansı Açısından Önemi Kişiler Arası Etkin İletişimin Kazandırdıkları İletişimin Tanımı İletişimin Hedefleri Kurum İçi Etkin İletişim Kurum İçi İletişim ve Bilgi Akışının Önemi Kişiler Arası İletişim Süreci Düşünme Sürecinin…

Etkin İnsan Yönetimi

Bir yönetici olarak, tam anlamıyla etkili olabilmek için gerekli özelliklerden birisi de, diğerlerini yönetebilme yeteneğidir. Yanınızda çalışanların katılımı olmadan herhangi bir başarıya imza atmanız düşünülemez. Bu durumda onların kişisel gelişimi ve özellikle değişim süreçlerine adaptasyonları hayati önem taşır. Her yönetici, değişik karakterlerdeki çalışanlardan motivasyonu yüksek, başarılı ekipler kurma ihtiyacı duyar. Bu program, tüm bu sayılanları…

Etkin Düşünme Yöntemleri

Program Hedefi “Etkin Düşünme Yöntemleri” programında, katılımcılara etkin düşünmenin dört unsuru olan yaratıcı, gerçekçi, eleştirel ve esnek düşünme becerilerini kazandırmak hedeflenmektedir. Program İçeriği Etkin Düşünmenin Tanımı Etkin Düşünme Süreci Etkin Düşünme Yöntemleri Yaratıcı Düşünme Yaratıcı Düşünmenin Engelleri Yaratıcı Düşünme Uygulamaları Gerçekçi Düşünme Gerçekçi Düşünmenin Engelleri Gerçekçi Düşünme Uygulamaları Eleştirel Düşünme Eleştirel Düşünmenin Engelleri Eleştirel Düşünme…

Etkili Ekip Geliştirme ve Yönetimi

Bu son derece dinamik ve interaktif program, ekip liderinin ekiplerinden maksimum verimi almalarına yönelik olarak hazırlanmıştır. Rol yapma, vaka ve grup çalışmaları yoluyla, tek başına iş tecrübesiyle kazanılamayacak ekip yönetim becerileri katılımcılara verilecektir. Program Hedefi Program katılımcının; Objektif olarak kendi liderlik tarzını analiz edebilmesini, Yönetimde zayıf ve güçlü yanlarını irdeleyebilmesini, Ekiplerin etkili performans elde edebilmesini…

Ekip Çalışması

Program Hedefi “Ekip Çalışması” programında; katılımcılara ekip çalışmasının temel unsurlarını uygulama ağırlıklı olarak kazandırmak hedeflenmektedir. Program İçeriği Ekip Çalışmasının Kurum Performansına Etkisi Ekip Çalışmasının Unsurları Ekip Kavramı Ekip ve Grup Farkları Ekip Oluşum Süreci Ekip İçi Etkili İletişim Ekip İçerisinde Bilgilenme Ekip İçi İlişkiler Ekip Çalışması İçerisinde Öğrenme Becerileri Ekip Karakteristikleri Ekip İçerisinde Farklı Tutum…

Çatışmayla Etkili Bir Şekilde Başa Çıkma

Program Hedefi Bir çok kişi için iş yaşamı zaten yeterince karmaşıkken bir de buna performansı düşüren çatışmaların sıkıntısı eklendiğinde kişiler arası zorluklar ortaya çıkar ve tansiyonlar yükselir, stres artar. Bu bir günlük program size kişisel karşılıklı etkileşimin doğal yanıyla ilgili yeni bir bakış açısı kazandırıp, sizi cesaretlendirecek. Kurs sonrasında çatışma çözme uygulamaları yapma fırsatınız olacak…

Çatışma Yönetimi

Program İçeriği Çatışma ana kavram itibarı ile 3 değişik temel alanda oluşmaktadır. 1- İç dünyamıza yönelik: Değerlerimiz İnançlarımız Etik anlayışımız Düşüncelerimiz Arzularımız Duygularımız 2- Kişiler arası Herhangi bir en az iki taraf arasında oluşan: Bakış tarzı Kişisel davranış tarzı farklılığı Duygularımız Davranışlarımız 3- Yapısal sistematik Sistemler Politikalar Kurallar Düzenlemeler Kuruluşlar kişisel Kültürel faktörler Program Süresi…

Başarının Kapısı

Bir çok insanın yaşamın her alanında başarılı olmalarını sağlayan, onları farklı yapan farklılık nedir? Onlar sık sık kendilerine şunu sorarlar: Ben ne istiyorum? Bunu elde etmek için neye ihtiyacım var? İstediğim şeyi elde etmek için neyi değiştirmek zorundayım – kendimi, kariyerimi, işimi, ekibimi? Başarının Kapısı adlı bu büyüleyici program, sizin yalnızca bu sorulara cevap vermemizi…

Başarılı Bir Sonuç İçin Müzakere

Müzakere, zaman ve para tasarrufu sağlayıp, stresi azaltarak ilişkileri kurtaran etkili bir yol olabilmektedir. Pek çok yönetici için hayati önemde olabilen ve her işyeri için uzun vadeli etkiler yaratabilen bir beceridir. Konunun en önemli uzmanlarından biri tarafından verilen ve oldukça pratik olan bu üç günlük kurs, başarılı müzakere tekniklerine ve bunların uygulamalarına derinlemesine bir rehber…