Temel Satış Teknikleri

Program Hedefi “Temel Satış Teknikleri” programında, katılımcılara satışlarını artırmak ve farklı müşteri profillerine uyum sağlamak için kullanabilecekleri satış tekniklerini kazandırmak hedeflenmektedir. TEMEL SATIŞ TEKNİKLERİ Program İçeriği Kurumsal Performans İçerisinde Satış Fonksiyonunun Yeri ve Önemi Satış Sürecinin Aşamaları Satış Öncesi Hazırlık ve Planlama Satış Amaçlarının Belirlenmesi Bilgi, Belge ve Satış Materyallerinin Hazırlığı Satışçının Kişisel Hazırlığı Müşteriyle…

Satışçılar İçin Sunum ve Tanıtım Teknikleri

Program Hedefi “Satışçılar İçin Sunum ve Tanıtım Teknikleri” programında, katılımcılara farklı profildeki müşterilere satışı kapamaya yönelik ve akılda kalıcı sunum ve tanıtımlar yapabilmeleri için gereken becerileri kazandırmak hedeflenmektedir. Program İçeriği Hazırlık ve Planlama Hedefin Belirlenmesi Müşteri Profili Analizi İçerik Tasarımı Zaman Planının Hazırlanması Satış Materyalleri ve Görsel Malzemelerin Hazırlanması Mekan Kontrolü ve Oturma Düzeni Heyecan…

Satışçılar İçin Etkileme ve İkna Teknikleri

Program Hedefi “Satışçılar İçin Etkileme ve İkna Teknikleri” programında, katılımcıların müşterileriyle kurdukları profesyonel ilişkilerinde, etki güçleri ve akılda kalıcılıklarını artırmalarını sağlamak hedeflenmektedir. Program İçeriği Etkileme Sanatı ve Etkilenmenin Önündeki Engeller Etki Yaratmanın 4 Aşaması Sonucu Belirlemek Duyusal Keskinlik Esnek Davranış Harekete Geçmek Satışta Etkileme ve İkna Teknikleri Kullanılan Sözler, Ses Tonu ve Beden Dili İle…

Profesyonel Müşteri İlişkileri

Program Hedefi “Profesyonel Müşteri İlişkileri” programında, katılımcıların farklı müşteri profilleri ile yüzyüze ve telefonda müşteri ilişkileri becerilerini geliştirmeleri hedeflenmektedir. Program İçeriği Müşteri İlişkilerinin Müşteri Memnuniyetine Etkisi Müşteri Odaklılık Müşteri Odaklılığın Rekabet Avantajına Katkıları Müşterinin Satın Alma Süreci Satın Alma Davranışlarına Göre Müşteri Analizi Telefonda Müşteri ilişkileri Telefonda İletişim Becerileri Telefonda İlk ve Son İzlenim Telefonda…

İş Geliştirmede Mükemmellik

Her müşterinizin ya da tüketicinizin değerini bilin.. Her gün bir çok şirket, sırf tüketicileriyle gerçekten yakın bir ilişki kurmadığı için fırsatlar kaçırıyor. Bu pratik üç günlük kurs programı, iş olanaklarını maksimize etmek için iş temaslarında kullanılacak beceri ve teknikleri geliştirmek içim tasarlanmıştır. Program Hedefi Bu kursun sonunda katılımcılar: Hayli etkin iletişim becerilerini anlayacak ve kullanacak…

Etkin Satış Becerileri

Program Hedefi Program, müşteri tatmininde süreklilik ve satış etkinliğini artırmak için gerekli becerileri kazandırmayı amaçlar. Süre ve katılımcı sayısı: 2-3 gün, 61/2 saat / gün; ideal katılımcı sayısı 12, maksimum katılımcı sayısı 16. Program İçeriği: Satış çalışanlarının değişen rolü Temel aktivite ve becerilerin sınanması Kişilerin satış hakkındaki önyargılarının analiz edilmesi Satışta çalışanların değişen rolünün tanımlanması…

Kurumsal İngilizce Eğitimi

Şirketlere yönelik İngilizce programlarımız iki şekilde yapılmaktadır. Şirket çalışanlarına grup halinde toplu İngilizce eğitimi yada her bir bireye seviyesine uygun birebir İngilizce eğitimi. Sunduğu hizmet ve yaptığı yoğun Ar-Ge çalışmalarıyla son on altı zirveye ulaşan NLP GRUP, geleneksel eğitim anlayışından çok farklı çözümler üretir. NLP GRUP, İngilizce eğitimi konusunda çalışanlarınıza en modern ve kapsamlı hizmeti…