Kişisel Değişim ve Motivasyon

Program Hedefi “Kişisel Değişim ve Motivasyon” programında, 21.yy profesyonellerine yaşadıkları değişime hızlı uyum sağlayabilmeleri ve değişimden rekabet avantajı elde edebilmeleri için gereken esnek düşünce ve davranış kalıplarını kazandırmak hedeflenmektedir. Program İçeriği 21.yy İş Dünyasında Değişim Değişimin Doğası Değişime Direnç ya da Değişime Uyum Geçiş Dönemlerinin Zorlukları Uyum Problemleri Sınırlayıcı İnançlar Kişisel Hareket Alanını Genişletmek Kişisel…