İngilizce İsimler

İsimler (Nouns) Türleri ve işlevi A ingilizcede dört tür isim vardır: Common nouns (Cins isimler) : dog, man, table (köpek, adam, masa) Proper nouns (Özel isimler) : France, Madrid, Mrs Smith, Tom Abstract nouns (Soyut isimleı) : beauty, charity, courage, fear, joy (güzellik, hayır, cesaret, korku, neşe) Collective nouns (Topluluk isimleri) :cr.owd, flock, group, swarm,…

Temel Satış Teknikleri

Program Hedefi “Temel Satış Teknikleri” programında, katılımcılara satışlarını artırmak ve farklı müşteri profillerine uyum sağlamak için kullanabilecekleri satış tekniklerini kazandırmak hedeflenmektedir. TEMEL SATIŞ TEKNİKLERİ Program İçeriği Kurumsal Performans İçerisinde Satış Fonksiyonunun Yeri ve Önemi Satış Sürecinin Aşamaları Satış Öncesi Hazırlık ve Planlama Satış Amaçlarının Belirlenmesi Bilgi, Belge ve Satış Materyallerinin Hazırlığı Satışçının Kişisel Hazırlığı Müşteriyle…

Satışçılar İçin Sunum ve Tanıtım Teknikleri

Program Hedefi “Satışçılar İçin Sunum ve Tanıtım Teknikleri” programında, katılımcılara farklı profildeki müşterilere satışı kapamaya yönelik ve akılda kalıcı sunum ve tanıtımlar yapabilmeleri için gereken becerileri kazandırmak hedeflenmektedir. Program İçeriği Hazırlık ve Planlama Hedefin Belirlenmesi Müşteri Profili Analizi İçerik Tasarımı Zaman Planının Hazırlanması Satış Materyalleri ve Görsel Malzemelerin Hazırlanması Mekan Kontrolü ve Oturma Düzeni Heyecan…

Satışçılar İçin Etkileme ve İkna Teknikleri

Program Hedefi “Satışçılar İçin Etkileme ve İkna Teknikleri” programında, katılımcıların müşterileriyle kurdukları profesyonel ilişkilerinde, etki güçleri ve akılda kalıcılıklarını artırmalarını sağlamak hedeflenmektedir. Program İçeriği Etkileme Sanatı ve Etkilenmenin Önündeki Engeller Etki Yaratmanın 4 Aşaması Sonucu Belirlemek Duyusal Keskinlik Esnek Davranış Harekete Geçmek Satışta Etkileme ve İkna Teknikleri Kullanılan Sözler, Ses Tonu ve Beden Dili İle…

Profesyonel Müşteri İlişkileri

Program Hedefi “Profesyonel Müşteri İlişkileri” programında, katılımcıların farklı müşteri profilleri ile yüzyüze ve telefonda müşteri ilişkileri becerilerini geliştirmeleri hedeflenmektedir. Program İçeriği Müşteri İlişkilerinin Müşteri Memnuniyetine Etkisi Müşteri Odaklılık Müşteri Odaklılığın Rekabet Avantajına Katkıları Müşterinin Satın Alma Süreci Satın Alma Davranışlarına Göre Müşteri Analizi Telefonda Müşteri ilişkileri Telefonda İletişim Becerileri Telefonda İlk ve Son İzlenim Telefonda…

İş Geliştirmede Mükemmellik

Her müşterinizin ya da tüketicinizin değerini bilin.. Her gün bir çok şirket, sırf tüketicileriyle gerçekten yakın bir ilişki kurmadığı için fırsatlar kaçırıyor. Bu pratik üç günlük kurs programı, iş olanaklarını maksimize etmek için iş temaslarında kullanılacak beceri ve teknikleri geliştirmek içim tasarlanmıştır. Program Hedefi Bu kursun sonunda katılımcılar: Hayli etkin iletişim becerilerini anlayacak ve kullanacak…

Etkin Satış Becerileri

Program Hedefi Program, müşteri tatmininde süreklilik ve satış etkinliğini artırmak için gerekli becerileri kazandırmayı amaçlar. Süre ve katılımcı sayısı: 2-3 gün, 61/2 saat / gün; ideal katılımcı sayısı 12, maksimum katılımcı sayısı 16. Program İçeriği: Satış çalışanlarının değişen rolü Temel aktivite ve becerilerin sınanması Kişilerin satış hakkındaki önyargılarının analiz edilmesi Satışta çalışanların değişen rolünün tanımlanması…

Etkili Konuşma – Diksiyon

Düzgün bir Türkçe, etkileyici bir konuşma size doğru anlaşılma şansının yanı sıra, kendine güvenli, güçlü bir kimlik kazandırır. DOĞRU, ETKİLEYİCİ, GÜZEL KONUŞMA VE İNSAN İLİŞKİLERİ EĞİTİMLERİ İnsanı diğer varlıklardan ayıran en önemli özellik; düşünebilme, düşündüğünü ifade edebilme ve en önemlisi de eğitilebilme yeteneğidir. Bilgimiz, birikimimiz, yeteneklerimiz ne kadar zengin olursa olsun, bu donanımımızı doğru ve…

Turkish For Foreigners

At NLP GRUP, we have been teaching English as a foreign language for five years now. Our unique method, prepared by our in-house language specialists, is taught in a ‘real-world’ manner. The methods objective, enables the students to speak and communicate in everyday situations from the outset of the course. We have applied and developed…

İş Hayatında Rusça Dil Eğitimi

İş hayatında yer alan profesyonellerin, uluslararası iş dünyasıyla kolayca iletişim kurmasını sağlamayı amaçlayan bu programların içeriğini; satış, pazarlama, finans ve iş yönetimi konularında Rusça terimlerinin öğretilmesi, ticari yazışmalar, raporlaşma, telefon görüşmeleri, toplantı ve sunum teknikleri gibi konular oluşturur.

Kur Düzeni Rusça

Eğitimler dört seviyeden oluşmaktadır : (A) başlangıç, (B) orta, (C) ileri düzey ve (D) üst düzey. Başlangıç seviyesi (A1 ve A2): Öğrenciler düşüncelerini, duygularını ve ihtiyaçlarını basit bir şekilde ifade etmeyi ve günlük hayata dair kısa metinleri okuyup yazmayı öğrenirler. Orta seviye (B1 ve B2): Öğrenciler rusça konuşma ve yazma konusunda kapasitelerini geliştirirler ve genel…

Bire Bir Rusça Dil Eğitimi

Özel dersler ve şirketler için özel kurslar, NLP GRUP normal programa katılamayacak olan ya da eğitim yöntemi olarak bu seçeneği tercih eden öğrenciler için özel dersler sunmaktadır. Aynı zamanda şirketler için, çalışanlarının ihtiyaçları doğrultusunda düzenlenmiş eğitim programları hazırlanmaktadır.

7 Günde Rusça

NLP teknikleri ile rusça eğitimimiz dilin bir bütün olarak kavranmasına yönelik farklı bir metotla verilmektedir (tümden gelim yada tüme varım yöntemleri içermiyor). Yabancı dil öğreniminde pek çok kişinin yanılgıya düştüğü ortak bir nokta vardır. Gramer temelli dil öğrenmek. Daha ortaokul sıralarında kazandığımız bu olumsuz alışkanlık, dil öğrenimine yıllarımızı verdiğimiz halde belirli bir seviyenin üzerine çıkmamızı…

İş İtalyanca’sı

İş hayatında yer alan profesyonellerin, uluslararası iş dünyasıyla kolayca iletişim kurmasını sağlamayı amaçlayan bu programların içeriğini; satış, pazarlama, finans ve iş yönetimi konularında İspanyolca terimlerinin öğretilmesi, ticari yazışmalar, raporlaşma, telefon görüşmeleri, toplantı ve sunum teknikleri gibi konular oluşturur.

Bire Bir İtalyan’ca Özel Ders

Özel dersler ve şirketler için özel kurslar, NLP GRUP normal programa katılamayacak olan ya da eğitim yöntemi olarak bu seçeneği tercih eden öğrenciler için özel dersler sunmaktadır. Aynı zamanda şirketler için, çalışanlarının ihtiyaçları doğrultusunda düzenlenmiş eğitim programları hazırlanmaktadır.

7 Günde İtalyanca

NLP teknikleri ile italyanca eğitimimiz dilin bir bütün olarak kavranmasına yönelik farklı bir metotla verilmektedir (tümden gelim yada tüme varım yöntemleri içermiyor). Yabancı dil öğreniminde pek çok kişinin yanılgıya düştüğü ortak bir nokta vardır. Gramer temelli dil öğrenmek. Daha ortaokul sıralarında kazandığımız bu olumsuz alışkanlık, dil öğrenimine yıllarımızı verdiğimiz halde belirli bir seviyenin üzerine çıkmamızı…

Çocuklar İçin İspanyolca

Çocuklara yönelik 8 – 12 yaş arası başlangıç seviyesi kursu. Bir lisanı öğrenmek için en iyi yaş 8-12 yaş arasıdır: ana lisanı pekiştirdikten sonra ikinci bir lisana başlamak çok daha kolaydır. İspanyolca öğretimi oyunların ve şarkıların aracılığıyla zevkli bir ortamda yapılır. Öğretmenler bu alanda uzun deneyimlere sahip, çocuklara İspanyolca öğretme konusunda uzman kişilerdir.

İspanya’da İspanyolca

Avrupa ile Afrika arasında önemli bir geçiş yolu olan İspanya, yüzyıllar boyu uğradığı istilalar ve aldığı göçlerle, farklı kültürlerin kaynaşma noktası haline gelmiş, günümüzde geleneksel ve modern yaşam tarzlarını bir arada bulunduran önemli bir turizm ülkesi olduğu kadar, çeşitli ülkelerden gelen öğrencilerle bir eğitim ve kültür merkezi halini almıştır. 21 ülkenin resmi dili olan ve…

D.E.L.E  İspanyol Dil Diploması

İspanyolca dil yeterliliğini uluslararası bir sertifika ile belgelendirebileceğiniz tek sınav. NLP GRUP, İspanya Eğitim Kültür ve Spor Bakanlığı`nca, kişinin İspanyol dilindeki yeterlilik ve hakimiyetini belgelemek için verilen resmi diplomadır. D.E.L.E. – Yabancı Dil Olarak İspanyolca Yeterlilik Diplomaları-. Bu diplomalar üç kategoride toplanmaktadır: (BAŞLANGIÇ SEVİYESİ): Günlük hayattaki sıradan durumları anlama ve ifade etmede, arzu ve gereksinimlerini…

İş İspanyolcası

İş hayatında yer alan profesyonellerin, uluslararası iş dünyasıyla kolayca iletişim kurmasını sağlamayı amaçlayan bu programların içeriğini; satış, pazarlama, finans ve iş yönetimi konularında İspanyolca terimlerinin öğretilmesi, ticari yazışmalar, raporlaşma, telefon görüşmeleri, toplantı ve sunum teknikleri gibi konular oluşturur.

Bire Bir İspanyolca Dersi

Özel dersler ve şirketler için özel kurslar, NLP GRUP normal programa katılamayacak olan ya da eğitim yöntemi olarak bu seçeneği tercih eden öğrenciler için özel dersler sunmaktadır. Aynı zamanda şirketler için, çalışanlarının ihtiyaçları doğrultusunda düzenlenmiş eğitim programları hazırlanmaktadır.

7 Günde İspanyolca

21 ülkenin resmi dili olan ve 450 milyon kişi tarafından konuşulan İspanyolca, dünyanın üçüncü büyük dilidir… NLP teknikleri ile ispanyolca eğitimimiz dilin bir bütün olarak kavranmasına yönelik farklı bir metotla verilmektedir (tümden gelim yada tüme varım yöntemleri içermiyor) Yabancı dil öğreniminde pek çok kişinin yanılgıya düştüğü ortak bir nokta vardır. Gramer temelli dil öğrenmek. Daha…

Çocuklar İçin İngilizce (Go Kids)

Çocuklar için ingilizce eğitimi, yeni öğretim teknikleri göz önünde bulundurularak planlanmış, öncelikle çocuklara İngilizce’yi sevdirmeyi hedefleyen kurslardır. Sizin çocuklarınız bizim çocuklarımız. Tek amacımız en iyi ortamlarda en iyi eğitimi almalarını sağlamaktır. Öğrenciler yaş ve İngilizce seviyelerine göre sınıflandırılır ve İngilizce Dil Eğitimi alanındaki en uygun materyaller kullanılarak konusunda uzman öğretmenler tarafından eğitilirler. Öğrenciye aktarılması hedeflenen…

FCE (FIRST CERTIFICATE IN ENGLISH)

NLP GRUP, İngiltere’nin Cambridge Üniversitesi tarafından yılda iki kez Aralık ve Haziran aylarında yapılan bu sınava 5 kur çalışmadan sonra katılan öğrencilerimize başarılı olacaklarını garanti etmektedir. İngilizce bilginizin Intermediate (orta düzeyde) olduğunu belgelemenizi sağlayan bir sınavdır. Bu sınavda, çoktan seçmeli sorular ve okuma parçasında boş bırakılan yerleri tamamlama gibi sorulardan oluşan okuma ve anlama becerisini…

IELTS (THE INTERNATONAL ENGLISH TESTING SCHEME)

IELTS HAZIRLIK KURSU IELTS akademik hazırlık sınavı Kanada, Amerika Yeni Zelanda, Avusturalya ve İngiltere’de üniversitelere girmek için gereklidir. IELTS genel sınavı bu ülkelerde göçmen yerleştirme amacıyla da kullanılır. Intermediate seviyesinde olanlara verilecek özel 108 akademik saati kapsar. Ve sizin lELTS’den 6.5 puan ya da yukarısını alabilmenizi sağlar. Bu ortalama puan İngilizce konuşan ülkelerde üniversiteye giriş…

Bulats

The Business Language Testing Service (BULATS), işletme ve kurumlar için oluşturulmuş dil düzeyini ölçme sınavıdır. Avrupa dillerinde çalışma ortamları/iş dili açısından standartları saptayan bir iş İngilizcesi sınavıdır. Avrupa Topluluğu ve ALTE (The Association of Language Testers in Europe) tarafından kabul edilmektedir. Bulats çalışanlarının dil düzeylerini güvenilir bir şekilde ölçmek isteyen işletmeler için tasarlanmıştır. Şirketler BULATS…

TOEFL’da Yeni Sistem

“The Test of English as a Foreign Language” ya da kisa ve yaygin olarak bilinen adiyla TOEFL , anadili Ingilizce olmayan Ingilizce kullanicilarinin bu dildeki yeterliliginin ( akademik agirlikli ) degerlendirildigi bir sinavdir . Kuzey Amerika’daki çok sayida yüksek okul ve üniversiteler ile enstitüler , kurumlar , ajanslar , kurslar basvuru kabulü için TOEFL puan…

İngilizce Eğitiminde Sıkça Sorulan Sorular

Hipnozla ingilizce yönteminin avantajı nedir? Kalıp öğrenmeyi ortadan kaldırır. Eğitim süresini dörtte bir zamana indirir. Dilin mantığını ezbere gerek kalmadan verir. Algılama ve buna bağlı olarak konuşma becerilerini çok hızlı geliştirir. Özellikle yetişkinlerde yaşanan konsantrasyon ve motivasyon sorunlarını ortadan kaldırır. İngilizce bilgisine sahip olup da, konuşma konusunda güvensizlik yaşayanlara pozitif telkin yöntemiyle çözümler üretir. Hipnozla…

Proficiency

Okuma, dinleme, dilbilgisi ve yazma sınavı olmak üzere dört bölümden oluşan bu yeterlilik sınavı hızlandırılmış ve yoğun bir programdır. Proficiency sınavı, özel üniversitelerin hazırlık sınavlarını geçmek için yapılan ‘ İngilizce Yeterlik’ sınavıdır. Bu sınav okuma, dinleme, dilbilgisi ve yazma sınavı olmak üzere dört bölümden oluşur. Okuma bölümünde, öğrencilerin İngilizce okuma ve kelime bilgilerinin sınandığı çeşitli…

Kur Sistemi

Avrupa Dil Portfolyosu-European Language Portfolio Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Programı’ na (The Common European Framework) dayalı bir değerlendirme sistemidir. “Öğrenen Özerkliği” ve “Kendini Değerlendirme” bu portfolyo’nun dayandığı eğitim kavramlarıdır. Dil Düzeyi Göstergeleri Avrupa Dil Portfolyosu’ nda 6 dil düzeyi (A1,A2,B1,B2,C1,C2) bulunmaktadır. Aşağıdaki çizelge “Küresel Ölçek” ( Global Scale olarak adlandırılır. Temel Kullanıcı    A1   …

Havacılık / Hostes İngilizcesi

KABİN PERSONELİ İNGİLİZCESİ Aday Host ve hostesler için ve aynı zamanda kadrolu çalışanlar için amirlik sınavı kursları Kabin memurluğu İngilizce kurs programında NLP GRUP olarak farkımız adayların İngilizce konuşmalarındaki gelişimdir. Ülkemizde farklı özel şirketler altında uçuş firmaları bulunmaktadır. Başta Türk Hava Yolları olmak üzere veya başka bir havayolu şirketinde kabin memuru (Hostes-Steward) olmak isteyen adaylara…

Telefonda İngilizce Eğitimi

İNGİLİZCENİZİ GELİŞTİRMEK ARTIK ÇOK KOLAY! NLP GRUP’UN KONUŞMA ODAKLI OTURUMLARINA KATILIN DİLEDİĞİNİZ YERDEN RAHATÇA PRATİK YAPABİLMENİN KEYFİNE VARIN. İLGİ ALANLARINIZA YÖNELİK, KONUŞMAK İSTEDİĞİNİZ KONULARLA İLGİLİ, SİZE ÖZEL HAZIRLANACAK OTURUM MATERYALLERİ İLE ANADİLİ İNGİLİZCE OLAN DENEYİMLİ, ANLAŞILABİLİR İNGİLİZCEYE SAHİP EĞİTMENLERLE ONLINE VE BİRE BİR SOHBET EDEREK, İNGİLİZCENİZİ GELİŞTİRİN. TEST ÇÖZMEKTEN, BOŞLUKLARI DOLDURMAKTAN SIKILDIYSANIZ, VE KONUŞMAK İSTİYORSANIZ…

Kurumsal İngilizce Eğitimi

Şirketlere yönelik İngilizce programlarımız iki şekilde yapılmaktadır. Şirket çalışanlarına grup halinde toplu İngilizce eğitimi yada her bir bireye seviyesine uygun birebir İngilizce eğitimi. Sunduğu hizmet ve yaptığı yoğun Ar-Ge çalışmalarıyla son on altı zirveye ulaşan NLP GRUP, geleneksel eğitim anlayışından çok farklı çözümler üretir. NLP GRUP, İngilizce eğitimi konusunda çalışanlarınıza en modern ve kapsamlı hizmeti…

Bire Bir İngilizce Dil Eğitimi

4 GÜNDE İNGİLİZCE Birebir ders, öğrenci ve öğretmen arasındaki iletişimin en üst düzeyde sağlandığı, öğrenme verimliliğinin maksimum düzeyde elde edildiği bir uygulamadır. KİŞİYE ÖZGÜ ÖĞRETİM MODELİ SİZ NASIL ÖĞRENİYORSANIZ ÖYLE ÖĞRETİYORUZ. Birebir dersleri, öğretmenlerimiz tarafından öğrencinin ihtiyaç ve kapasitesine göre düzenlendiğinden verim ve başarıda süreklilik sağlanır. Bu sağlanan süreklilik bilinçaltı öğretim yöntemleri ile desteklenir. Birebir…

İngilizce Dil Öğrenimi Metodolojisi

EĞİTİM SİSTEMİMİZ Günümüzde kullanılan gramer ağırlıklı metodlarla yabancı dil öğrenimi, dilbilgisi kurallarının öğretilmesine ve buna bağlı olarak kalıp ezberletilmesine dayalı olarak yürütülmektedir. Hipnozla bilinçaltı düzeyde verilen İngilizce eğitiminde dilbilgisi ağırlıklı çalışma ve kalıp ezberletme ortadan kaldırılmıştır. Bu metodla kişi, dilbilgisi kurallarını (ana dilini öğrenmekte olan bir çocuk gibi) farkında olmadan, doğru bir şekilde edinir. Bu…

7 Günde İngilizce

Yıllardır öğrenmeye çalıştığınız bu dili sadece yedi tam günde konuşma edinimi kazanmak isterseniz ; diğer kursların gramer öğreterek 3-4 ayda vermeye çalıştığı bir kuru sadece 7 günde bilinçaltı yöntemlerle ve hipnoz desteğiyle konuşmak ister misiniz… Yabancı dil öğreniminde pek çok kişinin yanılgıya düştüğü ortak bir nokta vardır. Gramer temelli İngilizce öğrenmek. Daha ortaokul sıralarında kazandığımız…

Sales Coaching

İş yaşamında üst düzey yöneticilere hitap eden bu programımız… Doğru yere geldiniz satışlarınızı arttırmak artan satışlarınızdan gelen gelirinizi arttırmak akıllıca çalışıp daha az çaba ve stresle daha çok üretmek ve daha az yönetim kullanarak satış takımınızın karlı satışlarını arttırmak için Kendinizi, satış hedeflerinizi yakalayamamış mı hissediyorsunuz? daha az motive olmuş ve enerjinizi yitirmiş mi hissediyorsunuz?…

Bussiness Coaching

İş yaşamında üst düzey yöneticilere hitap eden bu programımız… İş Koçunuz · İşinizi Dönüştürmede · Meseleleri halletmede · Etkin bir şekilde pazarlamada · Web sitenizi işe yarar hale getirmede · Kendi Koçluk İşinizi Kurmada · Kar etmenizde · Yeni Bir İşe Başlamada · Mücadele etmeyi çok sıkı çalışmayı bırakmada size yardımcı olacak Benimle koçluk yapmak…

Life Coaching

İş yaşamında üst düzey yöneticilere hitap eden bu programımız… YAŞAM KOÇLUĞU NEDİR? Yaşam koçluğu profesyonel olarak eğitilmiş bir koçla müşterisi arasındaki ilişkidir. Koçlar her meslekten insana yardım eder ve her ilişki benzersizdir. Her durumda amaç müşterinin hedeflerine daha çok odaklanmasını ve tek başlarına yaptıklarından daha hızlı bir şekilde başarmalarını sağlamaktır.Bir koç olarak müşterinize tatmin edici,…

Üst Yönetici Koçluğu

Executive Coaching İş yaşamında üst düzey yöneticilere hitap eden bu programımız… İŞ DÜNYASI IÇIN KOÇLUK Yönetici koçluğu adından da anlaşıldığı üzere iş çevrelerindeki yöneticileri hedeflemektedir Bu şirket grupları olarak çalışmaktan ziyade kişisel yönetici koçluğu olarak yürümektedir. Iş dünyasının zorlu ve değişen ortamında yönetici koçluğu potansiyelinizin tümüne ulaşmak için size yardımcı olmaktadır. Liderlik ve karar verme…

Zaman ve Yaşam Yönetimi

Bu seminer, zaman yönetiminin temel prensiplerinin kavranmasını ve uygulanmasını amaçlayan, uygulamaya dayalı oldukça pratik bilgiler içeren bir yapıda hazırlanmıştır. Program hedefi Program; Zaman yönetimi amaçlarını anlama, Günlük işlerinde zaman kaybettiren faktörleri belirleme, Kendi özel durumları için verimli zaman yönetimi stratejileri gerçekleştirebilme, Zamanında harekete geçmek için düzenli bir zaman yönetimi yaklaşımına sahip olma, Yetki devrini bir…

Zaman ve Önceliklerin Yönetimi

Program Hedefi “Zaman ve Önceliklerin Yönetimi” programında, katılımcılara iş yaşamlarındaki hedefleri doğrultusunda zamanlarını daha etkili ve verimli kullanabilmeleri için gerekli olan teknikleri kazandırmak hedeflenmektedir. Program İçeriği Zamanın İş Yaşamı İçerisindeki Değer ve Önemi Zamanı Etkili Kullanmanın Kazandırdıkları Zaman Yönetimi Teknikleri Hedef Belirlemek Etkili Hedef Belirleme Kriterleri Hedeflere Göre İşleri Önceliklendirme Sonuç Odaklı Çalışma Alışkanlığı Mevcut…

Üretim Ekiplerinde İletişim ve Verimlilik

Program Hedefi “Üretim Ekiplerinde İletişim ve Verimlilik” programında; kalite ve verimlilik kavramları vurgulanarak, katılımcıların üretim ve insan ilişkileri yönlerinin geliştirilmesi hedeflenmektedir. Program İçeriği 21.yy’ da Kalite ve Verimlilik Kavramları Kalite ve Verimliliğin Kurumsal ve Bireysel Performans Açısından Önemleri Kalite ve Verimlilik Tanımları Kalitenin Yaratılmasında Çalışana Düşen Sorumluluklar Verimli Çalışmayı Artırma Yolları Kalite ve Verimliliğin Kuruma…

Stresten Kurtulun

Çoğumuz yaşamımızın belirli zamanlarında stresi deneyimlemişizdir. Fakat eğer onunla nasıl başa çıkacağımızı öğrenmezsek, iş ve aile yaşamlarımızda etkisiz olmaya başlarız. Stres, hastalıklara ve iş günü kayıplarına davetiye çıkaran en önemli etkenlerden biri haline gelmektedir. Bu iki günlük kurs pratik, destekleyici ve interaktif bir şekilde katılımcıların stresten sakınma ve stresi yönetme tekniklerini keşfetmelerini sağlayacak. Program Hedefi…

Stres Yönetimi

Program Hedefi “Stres Yönetimi” programında, iş yaşamında karşılaşılan stresi yönetmek amacıyla, katılımcılara stresle baş çıkma tekniklerini ‘uygulama ağırlıklı olarak’ kazandırmak hedeflenmektedir. Program İçeriği Stres ve Stresin İş Performasına Etkileri Stresin Tanımı İş Yaşamındaki Stres Faktörleri Stresin, Ekip ve Çalışan Üzerindeki Etkileri Stresin Beden Üzerindeki Belirtileri Stresin Duygu ve Davranışlar Üzerindeki Etkileri Stres Altında Yaşanan Yoğun…

Profesyonel Yaşamda Duyguların Yönetimi

Program Hedefi “Profesyonel Yaşamda Duyguların Yönetimi” programında, katılımcılara kendi duygularını yönetebilmeleri için gerekli olan duygu yönetimi becerilerini kazandırmak hedeflenmektedir. Program İçeriği İş Performansı Açısından Duygu Yönetiminin Önemi Duygu ve İş Motivasyonu İlişkisi Duyguların Gücü Duyguların Oluşumu Duygunun Tanımı Beynin İşleyişi Duygu, Düşünce ve Davranışların İlişkisi Duygu Yönetiminin 3 İlkesi Klasik Şartlama Operant Şartlama Model Alma…

Problem Çözme ve Karar Verme

Program Hedefi Program, iş hayatında karşılaşılan problemleri tanımlama ve değerlendirme, problemlerin çözümü için çok yönlü bir yaklaşım geliştirme ve her bir alternatifin etkinliğini belirleme, belirsizlik ortamında karar verme ve verilen kararların işe olan etkilerini tartma, günümüz iş dünyasında problem çözme ve karar almada kullanılan etkin düşünme teknikleri problem çözme ve karar almada yaratıcılığın gerekliliği, kişiliğin…

Müzakere Becerileri

Vaka, grup ve rol çalışmaları yoluyla adım adım müzakere becerisi geliştirmeyi amaçlayan uygulamalı bir programdır. Program Hedefi Program İçeriği Müzakere süreci Neden müzakereye ihtiyaç duyarız? Müzakere neden bir süreçtir? Müzakere sürecini belirleyen faktörle Müzakere Sürecinde Hazırlık Müzakere öncesi hazırlanma taktikleri Açılışın hayati önemi Gündem hazırlamanın avantajları ve dezavantajları Müzakerede kullanılacak uygun dilin seçimi Müzakerede İzlenmesi…

Kurumsal Hizmet Kalitesi ve Profesyonellik

Program Hedefi “Kurumsal Hizmet Kalitesi ve Profesyonellik” programında, katılımcıların kurumsal hizmet ve kurum imajını, profesyonel davranışlarla iç ve dış müşterilere yansıtma becerilerinin geliştirilmesi hedeflenmektedir. Program İçeriği Kurumsal Hizmet Kalitesi Kurumsal Hizmet Kalitesi Kavramı Kurumsal Hizmet Kalitesinin Boyutları Kurumsal Hizmet Kalitesinde Standartlar Kurumsal Hizmet Kalitesinde Yaşanılan Sorunlar Kurumsal Hizmet Kalitesi ve Müşteri Memnuniyeti Müşteri Memnuniyetinin Kurum…

Kişisel Etkinliği Arttırmak

“Kişisel Etkinliği Artırma” eğitimi uygulamaya dönük ve katılımcılarda farkındalık yaratmayı amaçlayan bir program. Bu eğitim programının hedefi, “Duygusal Zekayı” güçlendirip, duyguları bastırmadan lehinize çevirmeyi başarmak. Program Hedefi Program, kişinin kendisine tuzak kuran,başarı ve mutluluğunu engelleyen yönlerini keşfetmesine ön ayak olma amacını taşır. Program İçeriği İletişim Süreci Dört kritik faktör Aktif dinlemek Algılama Empati Nesnellik İletişim…

Kişisel Değişim ve Motivasyon

Program Hedefi “Kişisel Değişim ve Motivasyon” programında, 21.yy profesyonellerine yaşadıkları değişime hızlı uyum sağlayabilmeleri ve değişimden rekabet avantajı elde edebilmeleri için gereken esnek düşünce ve davranış kalıplarını kazandırmak hedeflenmektedir. Program İçeriği 21.yy İş Dünyasında Değişim Değişimin Doğası Değişime Direnç ya da Değişime Uyum Geçiş Dönemlerinin Zorlukları Uyum Problemleri Sınırlayıcı İnançlar Kişisel Hareket Alanını Genişletmek Kişisel…

Kişiler Arası Etkin İletişim

Program Hedefi “Kişiler Arası Etkin İletişim” programında, kurum içi iletişim ve bilgi akışının artırılması amacıyla, katılımcıların kişiler arası iletişim becerilerinin geliştirilmesi hedeflenmektedir. Program İçeriği İletişimin İş Performansı Açısından Önemi Kişiler Arası Etkin İletişimin Kazandırdıkları İletişimin Tanımı İletişimin Hedefleri Kurum İçi Etkin İletişim Kurum İçi İletişim ve Bilgi Akışının Önemi Kişiler Arası İletişim Süreci Düşünme Sürecinin…

Etkin İnsan Yönetimi

Bir yönetici olarak, tam anlamıyla etkili olabilmek için gerekli özelliklerden birisi de, diğerlerini yönetebilme yeteneğidir. Yanınızda çalışanların katılımı olmadan herhangi bir başarıya imza atmanız düşünülemez. Bu durumda onların kişisel gelişimi ve özellikle değişim süreçlerine adaptasyonları hayati önem taşır. Her yönetici, değişik karakterlerdeki çalışanlardan motivasyonu yüksek, başarılı ekipler kurma ihtiyacı duyar. Bu program, tüm bu sayılanları…

Etkin Düşünme Yöntemleri

Program Hedefi “Etkin Düşünme Yöntemleri” programında, katılımcılara etkin düşünmenin dört unsuru olan yaratıcı, gerçekçi, eleştirel ve esnek düşünme becerilerini kazandırmak hedeflenmektedir. Program İçeriği Etkin Düşünmenin Tanımı Etkin Düşünme Süreci Etkin Düşünme Yöntemleri Yaratıcı Düşünme Yaratıcı Düşünmenin Engelleri Yaratıcı Düşünme Uygulamaları Gerçekçi Düşünme Gerçekçi Düşünmenin Engelleri Gerçekçi Düşünme Uygulamaları Eleştirel Düşünme Eleştirel Düşünmenin Engelleri Eleştirel Düşünme…

Etkili Ekip Geliştirme ve Yönetimi

Bu son derece dinamik ve interaktif program, ekip liderinin ekiplerinden maksimum verimi almalarına yönelik olarak hazırlanmıştır. Rol yapma, vaka ve grup çalışmaları yoluyla, tek başına iş tecrübesiyle kazanılamayacak ekip yönetim becerileri katılımcılara verilecektir. Program Hedefi Program katılımcının; Objektif olarak kendi liderlik tarzını analiz edebilmesini, Yönetimde zayıf ve güçlü yanlarını irdeleyebilmesini, Ekiplerin etkili performans elde edebilmesini…

Ekip Çalışması

Program Hedefi “Ekip Çalışması” programında; katılımcılara ekip çalışmasının temel unsurlarını uygulama ağırlıklı olarak kazandırmak hedeflenmektedir. Program İçeriği Ekip Çalışmasının Kurum Performansına Etkisi Ekip Çalışmasının Unsurları Ekip Kavramı Ekip ve Grup Farkları Ekip Oluşum Süreci Ekip İçi Etkili İletişim Ekip İçerisinde Bilgilenme Ekip İçi İlişkiler Ekip Çalışması İçerisinde Öğrenme Becerileri Ekip Karakteristikleri Ekip İçerisinde Farklı Tutum…

Çatışmayla Etkili Bir Şekilde Başa Çıkma

Program Hedefi Bir çok kişi için iş yaşamı zaten yeterince karmaşıkken bir de buna performansı düşüren çatışmaların sıkıntısı eklendiğinde kişiler arası zorluklar ortaya çıkar ve tansiyonlar yükselir, stres artar. Bu bir günlük program size kişisel karşılıklı etkileşimin doğal yanıyla ilgili yeni bir bakış açısı kazandırıp, sizi cesaretlendirecek. Kurs sonrasında çatışma çözme uygulamaları yapma fırsatınız olacak…

Çatışma Yönetimi

Program İçeriği Çatışma ana kavram itibarı ile 3 değişik temel alanda oluşmaktadır. 1- İç dünyamıza yönelik: Değerlerimiz İnançlarımız Etik anlayışımız Düşüncelerimiz Arzularımız Duygularımız 2- Kişiler arası Herhangi bir en az iki taraf arasında oluşan: Bakış tarzı Kişisel davranış tarzı farklılığı Duygularımız Davranışlarımız 3- Yapısal sistematik Sistemler Politikalar Kurallar Düzenlemeler Kuruluşlar kişisel Kültürel faktörler Program Süresi…

Başarının Kapısı

Bir çok insanın yaşamın her alanında başarılı olmalarını sağlayan, onları farklı yapan farklılık nedir? Onlar sık sık kendilerine şunu sorarlar: Ben ne istiyorum? Bunu elde etmek için neye ihtiyacım var? İstediğim şeyi elde etmek için neyi değiştirmek zorundayım – kendimi, kariyerimi, işimi, ekibimi? Başarının Kapısı adlı bu büyüleyici program, sizin yalnızca bu sorulara cevap vermemizi…

Başarılı Bir Sonuç İçin Müzakere

Müzakere, zaman ve para tasarrufu sağlayıp, stresi azaltarak ilişkileri kurtaran etkili bir yol olabilmektedir. Pek çok yönetici için hayati önemde olabilen ve her işyeri için uzun vadeli etkiler yaratabilen bir beceridir. Konunun en önemli uzmanlarından biri tarafından verilen ve oldukça pratik olan bu üç günlük kurs, başarılı müzakere tekniklerine ve bunların uygulamalarına derinlemesine bir rehber…

Hipnozla İngilizce Öğrenmek

NLP, Hipnoz ve Bilinçaltı öğrenme tekniklerinin kullanıldığı 7 günde Hipnozla İngilizce eğitim programında insan aklının başaramayacağı hiçbir şeyin olamayacağını ve geçmiş öğrenme bariyerlerimizden kurtularak normalde ortaya koymadığımız öğrenme potansiyelimizin ortaya çıkmasında NLP ve hipnoz etkin bir öğrenme aracıdır. Hipnozla İngilizce eğitimi insanın algılama ve konsantrasyon yeteneğini arttırarak ve aynı zamanda kişinin öğrenme engellerini de gidererek…

Hipnoz İle İletişim

HİPNOZ BAŞKASININ ZİHNİYLE İLETİŞİMDİR Hipnotik dil hakkında anahtar noktalar: Bilinçdışı zihin olumsuzları işleme almaz. Resim, ses ve duygularla ilgili birincil deneyimlerde olumsuzluk yer almaz. Sadece ikincil deneyimlerin sembolik temsillerinde bulunur. Sanatkar bir şekilde belirsiz olun. Bu sayede spesifik gibi görünen ama dinleyicinin deneyimi her ne olursa olsun ona ayak uydurabilecek kadar genel cümleler söyleyebilirsiniz. Hipnotik…

HİPNOZLA İNGİLİZCE

HİPNOZ, BAŞKASININ ZİHNİYLE İLETİŞİMDİR Bilinçdışı zihin çoğu zaman kontrolü elinde tutar. Trans, kişinin deneyiminin (genellikle dışsal olan) alışılmış yönlerinin daha az canlı ve fark edilebilir olduğu ve (genellikle içsel olan) başka bir uyarıcının kişinin dikkatini meşgul ettiği durumdur. Trans doğal olarak oluşan bir olgudur. İnsanlar yaşamlarının büyük bölümünü farklı trans türleri içinde geçirirler. Arabada bir…

7 GÜNDE HİPNOZLA İNGİLİZCE ÖĞRENME VE KONUŞMA

Yeni nesil dil öğretim teknikleri son yıllarda birçok dil kursunda ingilizce öğrenme ve konuşma eğitimlerinde kullanılarak daha verimli ve hızlı eğitimler gerçekleştirilmek için kullanılmaya başlandı. Birçok dil kursu geleneksel tekniklerle hazırladıkları eğitim programlarını bırakarak yeni nesil tekniklerle programlanan hızlı ve kolay ingilizce öğrenme ve konuşma programlarıyla kişilere kısa sürede ingilizce öğretiyor ve konuşturuyor. Bunlardan biri…

Satış Koçluğu (Sales Coaching)

Doğru yere geldiniz, satışlarınızı arttırmak, artan satışlarınızdan gelen gelirinizi arttırmak, akıllıca çalışıp daha az çaba ve stresle daha çok üretmek, ve daha az yönetim kullanarak satış takımınızın karlı satışlarını arttırmak için; Kendinizi, satış hedeflerinizi yakalayamamış mı hissediyorsunuz? daha az motive olmuş ve enerjinizi yitirmiş mi hissediyorsunuz? daha yüksek satış geliri hedeflerine nasıl ulaşırım diye mi merak ediyorsunuz… Tamamen SİZİN…

İş Yaşamında Koçluk (Business Coaching)

İş yaşamında üst düzey yöneticilere hitap eden bu programımız… İş Koçunuz · İşinizi Dönüştürmede · Meseleleri halletmede · Etkin bir şekilde pazarlamada · Web sitenizi işe yarar hale getirmede · Kendi Koçluk İşinizi Kurmada · Kar etmenizde · Yeni Bir İşe Başlamada · Mücadele etmeyi çok sıkı çalışmayı bırakmada size yardımcı olacak Bizimle koçluk yapmak size…

Yaşam Koçluğu (Life Coaching)

İş yaşamında üst düzey yöneticilere hitap eden bu programımız… YAŞAM KOÇLUĞU NEDİR? Yaşam koçluğu profesyonel olarak eğitilmiş bir koçla müşterisi arasındaki ilişkidir. Koçlar her meslekten insana yardım eder ve her ilişki benzersizdir. Her durumda amaç müşterinin hedeflerine daha çok odaklanmasını ve tek başlarına yaptıklarından daha hızlı bir şekilde başarmalarını sağlamaktır. Bir koç olarak müşterinize tatmin…

Coaching Nedir?

BAŞARI İÇİN KOÇLUK NLP ile KOÇLUK İnsanların çevrelerinde olup bitenleri algılayış biçimleri tıpkı parmak izleri gibi bireyseldir. Birisi, sizin de şahit olduğunuz bir olayı üçüncü bir kişiye anlatırken neden bahsettiğini bile anlamadığınız oldu mu hiç? O zaman neyi kastettiğimizi anlamışsınızdır. Bu durumda, başka insanların farklı bir dil konuşması ya da tamamen farklı bir gezegenden geliyormuş…

NLP Misyonu

“NLP den bir anekdot, sivil havacılık güvenliği ile ilgili. Havayolu ile yurt dışına uçanlar, bazı havayolu şirketlerinin ve bazı devletlere yapılan uçuşların, bir takım güvenlik prosedürlerinden geçtiğini bilirler. Bu prosedürü gerçekleştiren görevliler, bazı şüphe işaretlerini değerlendirir ve sorgularlar. Negatif sonuçlanan sorguda, amirlerine, yolcunun aranması teklifi ile giderler. Bu şüphe işaretleri listesinin sonundaki madde, görevlinin sezgileridir.…

NLP İle Vizyon Belirleme

Şimdi sıra, vizyonunuzu belirlemekte. Ne olmak istiyorsunuz? Kendinizi nerede görüyorsunuz? Ulaşmak istediğiniz ana hedef nedir? İşte bu soruların cevabı, sizin vizyonunuz. Vizyonunuzu belirlemek konusunda, önce kendinizi sezgilerinize bırakın. İçinizden ne geliyor? Nerede olmak, neye ulaşmış olmak size keyif verecek? Hayatınızı anlamlı hissettirecek? Sezgileriniz, bu durumda en güvenilir yol göstericiniz olacaktır. Çünkü sezgileriniz çok güçlüdür. Burada…

NLP İçin Kaynak Kitaplar

NLP ile ilgili kaynak kitaplar • A TEACHING SEMİNAR WITH MILTON H.ERICKSON – JEFFREY K.ZEIG,PH.D. • ADVANCED TECHNIQUES BOOK I – PHILL BOAS WITH JANE BROOKS • ADVANCED TECHNIQUES OF NLP, BOAS, PHIL. METAMORPHOUS PRESS, 1985. • ADVENTURES WITH TIME LINES – BOB G.BODENHAMER & L.MICHAEL HALL • AESTHETICS OF CHANGE KEENEY, B.P. GUILFORD PRESS…

NLP’nin Tarihçesi

NLP’NİN TARİHİ A) JOHN ve RİCHARD’ IN HİKAYESİ: Her şey 1972 yılında Santa Cruz’ daki Kalifornia Üniversitesinde John Grinder ile Richard Bandler’ in tanışıp, arkadaş olmalarıyla başladı. John Dilbilim Asistanıydı. Richard psikoloji okuyordu, son sınıftaydı ve Gestalt terapisine çok ilgi duyuyordu. Arkadaşı Bob Spitzer’ in yayınevi “Science and Behaviour Books” için Fritz Perls’ in Gestalt…

NLP’de Varsayımlar

NLP VARSAYIMLARI Aşağıda belirtilen 13 varsayım NLP’nin temel ilkeleri, yol gösteren felsefesi ve inançlarıdır. Bu ilkelerin doğru veya evrensel olduğu iddaa edilemez. Onların doğruluğuna inanmak zorunda değilsiniz. Onlara “varsayımlar” denir, çünkü onların doğruluğunu varsayarak ona göre davranırız. Aslında onlar yaşam konusunda bir etik ilkeler dizisi oluşturur. 1) İletişimin anlamı aldığınız tepkidir. İletişimde genellikle bir kimsenin…